Зареждане.
Моля, изчакайте...

Меню

0887/ 708022

info@kirovets.bg

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

НачалоНовиниПреодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
НачалоНовиниПреодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 18.01.2021 г. Пряспа Кирови ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 18.01.2021 .г.
Край: 18.04.2021 г. 

19 01.2021